ബഹിരാകാശത്ത് മംഗൾയാൻ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്, വൻ ശക്തികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്

ജൂലൈ ഒന്നിന് 4,200 കിലോമീറ്റർ അകലത്തിൽ നിന്ന് ചൊവ്വയുടെ ചന്ദ്രനായ ഫോബോസിന്റെ ചിത്രം മാർസ് ഓർബിറ്റർ ക്യാമറ പകർത്തി എന്നതാണ്

മംഗൾയാൻ ഭൂമിയോട് യാത്ര പറഞ്ഞു

ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വാ പര്യവേഷണ ഉപഗ്രഹമായ മംഗള്‍യാന്‍ ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി.ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 12.49-ന് ആരംഭിച്ച ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയായതായി ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ.