ഒരു ഭാര്യയോ അമ്മയോ ആയല്ലാതെ അഭിനേതാവായി സംവിധായകര്‍ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു: പേളി മാണി

അഭിനയിക്കാൻ എനിക്കുള്ള കഴിവ് പരിഗണിച്ച് അവര്‍ എന്നോടൊപ്പം വര്‍ക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം.

ലിവ് ഇന്‍ റിലേഷനില്‍ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളേക്കാള്‍ അധികം സന്തോഷവതികള്‍ വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളെന്ന് ആര്‍എസ് എസ് സര്‍വേഫലം

സര്‍വേഫലം ആര്‍എസ്എസ് മേധാവി മോഹന്‍ ഭാഗവത് പുറത്തു വിടും.ആര്‍എസ് എസ് അനുഭാവ സംഘടനയായ പുനെയിലെ ദൃഷ്ടി സ്ത്രീ അധ്യാന്‍ പ്രബോധന്‍