വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തു വിട്ടത് എഴുത്തിന്റെ ഭാഗമായി: കട്ജു

തന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍ എഴുത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് താന്‍ പുറത്ത് വിട്ടതെന്ന് ജഡ്ജി നിയമന വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിട്ട സംഭവത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി സുപ്രീം