മര്‍ഡോക് ഡയറക്ടര്‍ പദവി ഒഴിഞ്ഞു

ബ്രിട്ടനിലെ ന്യൂസ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ സ്ഥാനം മാധ്യമ ഭീമന്‍ റൂപെര്‍ട്ട് മര്‍ഡോക് രാജിവച്ചു. ന്യൂസ് കോര്‍പ് ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ്, ടൈംസ് ന്യൂസ്‌പേപ്പര്‍