പരിഹാരം ഫ്ലാറ്റ് പൊളിച്ച് നീക്കലല്ല, നിയമം ലംഘിച്ച് നിര്‍മാണ അനുമതി നല്‍കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കലാണ്; വെല്‍ഫെയര്‍ പാര്‍ട്ടി

'പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് അനധികൃത നിര്‍മാണത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളേയും ശിക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അവരില്‍ നിന്ന് വലിയ