ഒഡീഷ എം.എൽ.എ യെ വിട്ടയച്ചതായി സൂചന

മാവോവാദികള്‍ ബന്ദിയാക്കിയ ബിജെഡി എംഎല്‍എ ജിനാ ഹികാകയെ വിട്ടയച്ചതായി സൂചന.എം.എൽ.എ യെ ജൻകീയ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.ജനകീയ കോടതിയുടെ തീരുമാനമനുസരിച്ചാണ് മോചനമെന്നാണു