`അനിൽ നമ്പ്യാർ പെട്ടത് സ്വർണ്ണക്കേസിൽ അല്ല, പിഴച്ചത് ദാ ഇവിടെയാണ്´

ജനം ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതുവരെ അനിൽ നമ്പ്യാർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തീവ്രരാഷ്ട്രീയ ആക്റ്റിവിസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നെന്നും ഉണ്ടെങ്കില്‍ത്തന്നെ അതു ഒരു മൃദു ഇടതുപക്ഷ

കൂടെ ജോലി ചെയ്ത പെൺകുട്ടികളോട് മോശമായി പെരുമാറുകയും അസഭ്യചേഷ്ടകൾനടത്തുകയും ചെയ്തയാൾ: പ്രേം നസീറിനെതിരെ വർഗ്ഗീയ പരാമർശം നടത്തിയ ജനം ടിവി പ്രോഗ്രാം ഹെഡ് മനോജ് മനയിലിനെതിരെ `റെഡി ടു വെയിറ്റ്´ അംഗം പദ്മ പിള്ള

അത്തരം ജീവികളെ സമൂഹത്തിലേക്കിറക്കിവിടാതെ അവിടെത്തന്നെ അടക്കി വെച്ചു സഹിക്കാം എന്ന ത്യാഗഭാവമാണ് സ്ഥാപനത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ പുലർത്തുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു....