മാനസമൈന പറന്നകന്നു

ചെമ്മീനിലെ മാനസമൈനേ വരു എന്ന ഒറ്റ ഗാനത്തിലൂടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരനായി മാറിയ വിഖ്യാത ഗായകന്‍ പ്രബോധ് ചന്ദ്ര ഡേ എന്ന