‘എന്‍സിസി കേഡറ്റായിരിക്കെ മരത്തില്‍ കയറി പക്ഷിയെ രക്ഷിച്ചു’മന്‍കി ബാത്തില്‍ മോദിയുടെ തുറന്നുപറച്ചില്‍

താന്‍ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വരാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി.

മൻ കി ബാത്ത് രാഷ്ട്രീയമുക്തം : നരേന്ദ്രമോദി

മൻ കി ബാത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിനതെതമായി നിലനിർത്താനാണു താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. തന്റെ മാസം തോറുമുള്ള റേഡിയോ പ്രഭാഷണമായ മൻ