കോവിഡ് വൈറസ് മനുഷ്യ നിര്‍മ്മിതം; പിന്നിൽ ചൈനീസ് ലാബ്; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഗവേഷകർ

ഭൗതികശാസ്ത്ര നിയമം നോക്കിയാല്‍ തുടര്‍ച്ചയായുള്ള നാല് അമിനോ ആസിഡുകള്‍ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൃത്രിമമായി നിര്‍മിച്ചെടുക്കുക മാത്രമാണ് മാര്‍ഗം.