നരേന്ദ്ര മോഡിയെ പരിഹസിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മണി ശങ്കർ അയ്യർക്കെതിരെ ജമ്മുകാശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമ‌ർ അബ്ദുള്ള

ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി നരേന്ദ്ര മോഡിയെ പരിഹസിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മണി ശങ്കർ അയ്യർക്കെതിരെ ജമ്മുകാശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമ‌ർ അബ്ദുള്ള.