മാണിക്കോട് ശിവക്ഷേത്രത്തില്‍ സമൂഹവിവാഹം

വെഞ്ഞാറമൂട് മാണിക്കോട് ശിവക്ഷേത്ത്രില്‍ ശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന സമൂഹ വിവാഹത്തില്‍ അഞ്ച് നിര്‍ദ്ദന യുവതികള്‍ക്ക് മംഗല്യഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം