മംഗളാദേവി ചിത്രാപൗര്‍ണമിക്ക് ആയിരങ്ങൾ

കേരളവും തമിഴ്‌നാടും തമ്മില്‍ അവകാശ തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുന്ന മംഗളാദേവി കണ്ണകി ക്ഷേത്രത്തിലെ ചൈത്ര പൗര്‍ണ്ണമി മഹോത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് ദര്‍ശന സായുജ്യമടയാന്‍