മംഗള എക്സ്പ്രസിന് തീവയ്ക്കാൻ പദ്ധതിയെന്ന് വ്യാജ സന്ദേശം; മലപ്പുറം സ്വദേശി പിടിയില്‍

മംഗള എക്സ്പ്രസിന് തീവയ്ക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു എന്നാണ് ഇയാൾ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് വിളിച്ച് വ്യാജ സന്ദേശം നൽകിയത്.