മന്‍ഡുവാഡിഹ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ ‘ബനാറസ് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍’ എന്ന് പേര് മാറ്റാൻ യുപി സര്‍ക്കാര്‍

മന്‍ഡുവാഡിഹ എന്ന സ്‌റ്റേഷന്റെ പേര് ബനാറസ് എന്ന് മാറ്റാനുള്ള മാറ്റാനുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ ശുപാര്‍ശ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.