മാത്യുവിനൊപ്പം മദ്യപിക്കുമ്പോൾ മദ്യത്തിൽ വിഷം കലർത്തി: ജോളിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

ഭർത്താവിന്റെ അമ്മാവനായ മാത്യു മഞ്ചാടിയിലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് മദ്യത്തിൽ വിഷം കലർത്തി നൽകിയാണെന്ന് കൂടത്തായി കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ജോളിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ