കടുത്ത ദാരിദ്ര്യവും നിരാശയും ;കിടപ്പുരോഗിയായ ഭാര്യയെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചുമൂടി ഭര്‍ത്താവിന്റെ കടുംകൈ

വടക്കന്‍ ഗോവയില്‍ കിടപ്പുരോഗിയായ ഭാര്യയെ ഭര്‍ത്താവ് ജീവനോടെ കുഴിച്ചുമൂടി. മര്‍മാവാഡ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം.