നേപ്പാളിലെ റിസോര്‍ട്ടില്‍ എട്ടു മലയാളികളെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

നേപ്പാളിലെ റിസോര്‍ട്ടില്‍ എട്ടു മലയാളികളെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. നേപ്പാള്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ മലയാളി വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് മരിച്ചത്.ഇവരെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.മുറിയില്‍