മാളൂട്ടി മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു

മലയാളികളുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായിരുന്ന മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം മാളൂട്ടി  തിരിച്ചു  വരാനൊരുങ്ങുന്നു.പുതുമുഖ സംവിധായകൻ പാർത്ഥസാരഥിയൊരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നായികയായാണ് ശ്യാമിലിയുടെ തിരിച്ചു വരവ്.1990ൽ അഭിനയിച്ച