മാലദ്വീപ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കി

ഇന്നു നടക്കാനിരുന്ന മാലദ്വീപ് പ്രസിഡന്റു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാന നിമിഷം റദ്ദാക്കി. മാലദ്വീപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പുതിയ തീയതി

മാലി വിമാനത്താവളം: 80 കോടി ഡോളര്‍ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജിഎംആര്‍

മാലദ്വീപിലെ വിമാനത്താവള നിര്‍മാണ കരാറില്‍നിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനി ജിഎംആര്‍ 80 കോടി യുഎസ് ഡോളറിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു മാലദ്വീപ്