‘ഇന്ത്യയില്‍ ജനങ്ങള്‍ മരിച്ചുവീഴുന്നു’മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനക്ക് എതിരെ ഇന്ത്യ

പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിയ്‌ക്കെതിരെ പ്രസ്താവന നടത്തിയ മലേഷ്യന്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് ഇന്ത്യ