മലേഷ്യന്‍ വിമാനത്തിനായുള്ള തിരച്ചിലിന് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉപഗ്രഹവിവരങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടു

കാണാതായ മലേഷ്യന്‍ വിമാനത്തിനായുള്ള തിരച്ചിലിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഉപഗ്രഹവിവരങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ മലേഷ്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തുവിട്ടു. വിമാനത്തിന്റെ സഞ്ചാരപഥവും ഡാറ്റകളും സംബന്ധിച്ച പൂര്‍ണരൂപമാണ്

മലേഷ്യന്‍ വിമാനം : ബ്ലാക്ക്‌ ബോക്‌സില്‍ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകള്‍ ചൈനീസ്‌ കപ്പലിന്‌ ലഭിച്ചതായി സൂചന

കാണാതായ മലേഷ്യന്‍ വിമാനത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക്‌ ബോക്‌സില്‍ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകള്‍ ചൈനീസ്‌ കപ്പലിന്‌ ലഭിച്ചതായി സൂചന . വിമാനത്തിനായി തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്ന

ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തില്‍ തകര്‍ന്നു വീണെന്നു കരുതുന്ന മലേഷ്യന്‍ വിമാനം കണ്ടെത്തുക ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ദൗത്യം : ഓസ്‌ട്രേലിയ

ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തില്‍ തകര്‍ന്നു വീണെന്നു കരുതുന്ന മലേഷ്യന്‍ വിമാനം കണ്ടെത്തുക മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ദൗത്യമാണെന്നും വിമാനം കണ്ടെത്താന്‍