ഈ പല്ല് എടുത്തുകളഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സിനിമയിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവരും ഉണ്ട്: സംവൃത സുനിൽ

നിലവില്‍ സോഫ്റ്റ് വെയർ എൻജിനീയറായ ഭർത്താവ് അഖിൽ ജയരാജനും മക്കൾക്കുമൊപ്പം അമേരിക്കയിൽ സന്തുഷ്ടമായ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് സംവൃത ഇപ്പോള്‍

റഹ്‌മാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്റെ മുറിയിൽ വരുമായിരുന്നു; ഗോസിപ്പിനുള്ള കാരണം തുറന്നു പറഞ്ഞ് രോഹിണി

പലപ്പോഴും ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ഇടവേളകളിൽ റഹ്മാൻ തന്റെ മുറിയിൽ വരുമായിരുന്നെന്നും അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും