മാലദ്വീപ്: രണ്ടാംഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടി

മാലദ്വീപ് പ്രസിഡന്റു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഇന്നലെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന രണ്ടാംഘട്ടം 16 വരെ നീട്ടിവയ്ക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കഴിഞ്ഞദിവസം നടന്ന ഒന്നാം