സിനിമാ സംവിധായകർ ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കഥ പറയാൻ തയ്യാറായി പികെ സജീവ്: പേര് കവനൻ്റ്

വിവാദങ്ങൾ കത്തി നിൽക്കേയാണ് വിമർശനാത്മക പോസ്റ്റുമായി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്...

മകരജ്യോതി ദിനമായ ഇന്ന് പതിനായിരം വീടുകളില്‍ വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ മലഅരയ സഭ; മലഅരയ പ്രതിഷേധം തങ്ങളുടേതാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ

ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിനും അധികാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള മലഅരയ സമുദായത്തിൻ്റെ ഈ നിശബ്ദ പ്രതിഷേധത്തെ തങ്ങളുടേതാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള