യുവാവിനെ മനുഷ്യകവചമായി ഉപയോഗിച്ച മേജർ ഗോഗോയിയ്ക്ക് അവാർഡ് നൽകുന്നത് കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാക്കുമെന്ന് ശരദ് യാദവ്

കശ്മീരിൽ കല്ലേറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സൈന്യത്തിന്റെ വാഹനത്തിനു മുന്നിൽ ഒരു സിവിലിയൻ യുവാവിനെ മനുഷ്യകവചമായി കെട്ടിവെച്ച മേജർ ഗോഗോയിയ്ക്ക് അവാർഡ് നൽകിയ