ലക്ഷദ്വീപിലെ രണ്ടില്‍ കൂടുതല്‍ കുട്ടികളുള്ള പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെ അയോഗ്യരാക്കുന്നതെങ്ങിനെ; കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ മക്കളുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞ് മഹുവ മൊയ്ത്ര

ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രതിരോധ, വിദേശകാര്യ, റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രിമാര്‍ക്കെല്ലാം മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ വീതമുണ്ട്.