അത്തംമുതല്‍ ചതയംവരെ മദ്യനിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് മഹിള ഐക്യവേദി

ഈ ഓണക്കാലത്ത് അത്തം മുതല്‍ ചതയം വെരെ മദ്യനിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് മഹിള ഐക്യവേദി. മഹിള ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ച