വീടിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമര്‍ശത്തില്‍ പിണറായിയോട് മഹാശ്വേതാദേവി ക്ഷമ ചോദിച്ചു

പിണറായി വിജയന്റെ വീടിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തില്‍ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതായി ബംഗാളി എഴുത്തുകാരിയും ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവുമായ മഹാശ്വേതാ ദേവി. തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ