162 എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണക്കത്ത് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് കൈമാറി; സ്വകാര്യഹോട്ടലില്‍ എംഎല്‍എമാര്‍ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ത്രികക്ഷിസഖ്യം

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ബിജെപിയെ വെട്ടിലാക്കി ത്രികക്ഷി സഖ്യങ്ങള്‍. 162 എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണക്കത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് കൈമാറി.