മാഗി ന്യൂഡില്‍സ് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണെന്ന രീതിയില്‍ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങള്‍ നല്‍കി ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചതിന് നെസ്‌ലെ 640 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചതിന് മാഗി ന്യൂഡില്‍സിന് പിഴ. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണെന്ന രീതിയില്‍ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങള്‍ നല്‍കിയതിന് മാഗി

മാഗി ന്യൂഡില്‍സിന്റെ പരസ്യത്തില്‍ അഭിനയിച്ച മാധുരി ദീക്ഷിതിനെതിരെ കേസെടുക്കും

മാഗി ന്യൂഡില്‍സിന്റെ പരസ്യത്തില്‍ അഭിനയിച്ച ബോളിവുഡ് നടി മാധുരി ദീക്ഷിതിനെതിരെ ഫുഡ് ആന്റ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ നോട്ടീസ് അയച്ചു. രണ്ടുമിനിറ്റുകൊണ്ടു