ഡൽഹി മെട്രോയുടെ മജന്താ ലൈനിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനു മുഖ്യമന്ത്രി കെജരിവാളിനു ക്ഷണമില്ല: ട്രെയിൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് യോഗി ആദിത്യനാഥ്

ഡൽഹി മെട്രോയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലുൾപ്പെട്ട മജന്താ ലൈനിന്റെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിലേയ്ക്ക് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജരിവാളിനു ക്ഷണമില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണു

ഡൽഹിയിലെ ഡ്രൈവറില്ലാ മെട്രോ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിനിടെ ഭിത്തിതകർത്ത് വെളിയിൽ വന്നു

ഡൽഹി മെട്രോയുടെ ലോക്കോ പൈലറ്റില്ലാതെ ഓടുന്ന പുതിയതരം ട്രെയിൻ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിനിടെ കാളിന്ദി കുഞ്ജ് ഡിപ്പോയിലെ ഭിത്തി തകർത്ത് വെളിയിൽ