‘മാടി’ എത്തുന്നു; കേരള തീരത്തു ജാഗ്രത

ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമര്‍ദം വടക്കുഭാഗത്തേക്കു നീങ്ങി മാടി എന്ന ചുഴലിക്കാറ്റായി രൂപം പ്രാപിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനകം കേരളതീരത്ത്