അംബാസമുദ്രം നിരാഹാരത്തിന് ഞായറാഴ്ചക്കകം തീരുമാനം

തമിഴ്‌നാട് അംബാസുമുദ്രം വിക്രമസിംഗപുരത്തുള്ള മധുര കോട്‌സില്‍ ശമ്പളവര്‍ദ്ധനവിന്റെ പേരില്‍ തുടരുന്ന നിരഹാരം 3 ദിവസം പിന്നിടുന്നു. എട്ട് വര്‍ഷമായി ശമ്പളവര്‍ദ്ധനവില്ലാതെ