ഇനി ആരൊക്കെ മറന്നാലും ഇദ്ദേഹത്ത അവര്‍ക്ക് മറക്കാന്‍ കഴിയോ?; മിമിക്രി കലാകാരന്‍മാരുടെ സംഘടനയായ ‘മാ’യുടെ ആദ്യ കൈനീട്ടം വി.ഡി. രാജപ്പന്

സിനിമാ രംഗത്തെ പല സംഘടനകളും മറന്നെങ്കിലും വി.ഡി രാജപ്പനെ ഇവര്‍ മറക്കില്ല. കാരണം പാരഡിയെന്ന കലയെ മിമിക്രിയിലൂടെ സംയോജിപ്പിച്ച് ഇന്നത്തെ