കപ്പല്‍ പിടികൂടാന്‍ സഹായിച്ചത് മൊബൈല്‍ ദൃശ്യം

ചാലിയത്ത് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് ഇടിച്ചു തകര്‍ത്ത കപ്പല്‍ പിടികൂടാന്‍ സഹായിച്ചത് മൊബെല്‍ ഫോണ്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍. അപകടത്തില്‍ പെട്ട തോണിയിലുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലാളി