രാജ്യാന്തരനിലവാരമുള്ള ഗവേഷണസ്ഥാപനങ്ങള് വേണം- എം.എസ്.എം

പത്തനംതിട്ട:- അടൂര്‍ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക രംഗത്തെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ക്കും ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്കും പ്രോത്സാഹനം നല്‍കുന്ന രാജ്യാന്തരനിലവാരമുള്ള ഗവേഷണസ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകണമെന്ന് മുജാഹിദ് സ്റ്റുഡന്‍സ് മൂവ്മെന്റ് ദേശീയ