എം.എം മോനായി സി.പി.എം അംഗത്വം പുതുക്കിയില്ല

സി.പി.എം മുന്‍ എം.എല്‍.എ എം.എം മോനായി പാര്‍ട്ടി അംഗത്വം പുതുക്കിയില്ല. അംഗത്വ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പുതുക്കാന്‍ അദ്ദേഹം അപേക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നില്ല.അതേസമയം