ഡിഎംകെ യുപിഎ വിടുന്നു ; അഞ്ച് മന്ത്രിമാര്‍ രാജിവയ്ക്കും

യുപിഎ സര്‍ക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ ഡിഎംകെ പിന്‍വലിച്ചു. പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ എം. കരുണാനിധിയാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പാര്‍ട്ടിയുടെ അഞ്ചു മന്ത്രിമാര്‍ ഉടന്‍