എം.എ ബേബി പി.ബിയിലും കെ.കെ ശൈലജടീച്ചര്‍ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലേയ്ക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

കേന്ദ്രകമ്മറ്റിഅംഗവും  മുന്‍ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുമായ  എം.എ ബേബിയെ  സി.പി.എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലേയ്തിരഞ്ഞെടുത്തു.   സി.പി.എം സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി  അംഗവും  ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്‍  സംസ്ഥാന