ഗവര്‍ണറുടെ നോട്ടീസിനെതിരേ എംജി വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍

എം.ജി. സര്‍വ്വകലാശാല വൈസ്ചാന്‍സലര്‍ സ്ഥാനത്തു നിന്നും പുറത്താക്കാതിരിക്കാന്‍ കാരണമുണ്‌ടെങ്കില്‍ ഒരാഴ്ചക്കകം ബോധിപ്പിക്കണമെന്ന ഗവര്‍ണറുടെ നോട്ടീസിനെതിരേ എം.ജി സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍