എം.ജി. കോളേജില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ നാലുമണിക്കൂര്‍ പൂട്ടിയിട്ടു

തിരുവനന്തപുരം എം.ജി കോളേജില്‍ സഹപാഠികള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ നാലുമണിക്കൂര്‍ ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളില്‍ തടവിലാക്കി. മണ്ണന്തല സ്വദേശിനിയും രണ്ടാംവര്‍ഷ ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥിനിയുമായ ശരണ്യയെ