ഫാഷന്‍ ഗോൾഡ് തട്ടിപ്പുകേസില്‍ മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവ് പൂക്കോയ തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ്; വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാന്‍ സാധ്യത

ഫാഷന്‍ ഗോൾഡ് തട്ടിപ്പുകേസില്‍ മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവ് പൂക്കോയ തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ്; വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാന്‍ സാധ്യത