എസ്.ബി.ടിയുടെ പ്രവര്‍ത്തന ലാഭം 1249 കോടി

സ്‌റ്റേറ്റ്‌ ബാങ്ക്‌ ഓഫ്‌ ട്രാവന്‍കൂറിന്റെ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തന ലാഭത്തില്‍ 6.19 ശതമാനത്തിന്റെ വളര്‍ച്ച ഉണ്ടായതായി എസ്‌.ബി.ടി. മാനേജിംഗ്‌

എം സി ജേക്കബ് എസ്ബിടി ജനറൽ മാനേജർ

എം.സി ജേക്കബ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവങ്കൂർ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജരായി സ്ഥാനമേറ്റു.1974ലാണു അദ്ദേഹം എസ്ബിടിയിൽ പ്രൊബേഷനറി ഓഫീസറായി ബാങ്കിങ്ങ്