കൊച്ചി മേയര്‍ക്ക് ബിന്‍ലാദന്റെ ചിത്രം പതിപ്പിച്ച് താലിബാന്റെ പേരില്‍ ഭീഷണി കത്ത്

പത്രമാധ്യമങ്ങളില്‍ തന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് പോകരുതെന്നും കൊച്ചി കടപ്പുറത്ത് നഗ്‌നനായി നടത്തിക്കുമെന്നും തപാല്‍ വഴി ലഭിച്ച കത്തില്‍ പറയുന്നു.