യൂസഫലി; ജില്ലാകമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തള്ളി

എം എ യൂസഫലിയുടെ കൈയേറ്റം അന്വേഷിച്ച എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തള്ളി. ബോള്‍ഗാട്ടി