മാള്‍ബറോ സിഗരറ്റിന്റെ പരസ്യത്തിലെ മോഡല്‍ കടുത്ത ശ്വാസകോശ രോഗം മൂലം മരിച്ചു

ലോസ് എയ്ഞ്ചല്‍സ്  : പ്രശ്സതമായ സിഗരറ്റ് കമ്പനി മാള്‍ബറോയുടെ പരസ്യ ചിത്രങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന പരുക്കന്‍ മോഡല്‍ എറിക്ക് ലോസണ്‍ അന്തരിച്ചു.