പ്രണയ ദിനത്തില്‍ പ്രണയ ലേഖന മത്സരം; വിഷയം ‘പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം’ ; സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഡിവൈഎഫ്ഐ

ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നവര്‍ ഭരിക്കുന്ന കാലത്തെ ചേര്‍ത്ത് പിടിക്കലുകളാണ് പ്രണയലേഖന മത്സരത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.