ഭാഗ്യവാന്‍ രത്‌നാകരന്‍പിള്ള! 6കോടി ലോട്ടറി സമ്മാനതുകയില്‍ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഭൂമിയില്‍ നിധിയും

ചിലര്‍ക്ക് അങ്ങിനെയാണ് ഭാഗ്യം വന്നുതുടങ്ങിയാല്‍ പിന്നെ രക്ഷയില്ല…ഭാഗ്യം പിന്നാലെ വന്ന് വിട്ടൊഴിയില്ല. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ 6 കോടി ബംബര്‍ അടിച്ച