1.76 ലക്ഷം കോടി രൂപ ആര്‍ബിഐയില്‍ നിന്നും വാങ്ങാന്‍ കേന്ദ്രം ; 2019ലെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തില്‍ നിന്നും കാണാതായ തുക എവിടെയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്

റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഇപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാറിനു നല്‍കുന്ന 1.76ലക്ഷം കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ 2019ലെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തില്‍ നിന്നും കാണാതായ